ARTIST

Anjali Hariharan [Bharatanatyam]

Dance - Bharatanatyam

Sri Parthasarathy Swami Sabha

DATE : 11 Feb 2019
TIME :7:15 PM

R.K Swamy Hall, Sundareshwarar St, Girija Garden, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004