Jayalakshmi Sekhar [Veena]

Veena - Carnatic

Kalakshetra Foundation

DATE : 08 Nov 2019
TIME :6:00 PM

Kalakshetra Foundation, Kalakshetra Rd, Radhakrishnan Nagar, Thiruvanmiyur, Chennai, Tamil Nadu 600041

Chidambaram S.Balashankar [Mridangam]