Venue

Satguru Sri Thiyagaraja Aradhana Sabha, Nanganallur