Venue

Varasiddhi Vinayakar Pravachana Mandapam, Nanganallur