Venue

Sri Ganapathy Sachchidananda Ashram Hall,Velachery